Başkan Yıldız, ''Hereke'ye yapılmak istenen çöp arıtma tesisine izin vermeyeceklerini söyledi.

Körfez Yukarı Hereke'de kurulması gündeme gelen atık bertaraf sahası ile ilgili yürütülen çalışmaların ortaya çıkmasından sonra pazar girişinde bilgilendirme yapan CHP İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Yukarı Hereke halkının ikinci sınıf vatandaş olmadığını burada yapılmak istenen çöp arıtma tesisinde izin vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Yıldız, ''Hereke'ye yapılmak istenen çöp arıtma tesisine izin vermeyeceklerini söyledi.

Yukarı Hereke'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, il başkan yardımcısı Yaprak Fidancı, il ve ilçe yöneticileri Körfez Belediye Meclis Üyesi Mehmet Candemir ile vatandaşlar ve STK temsilcileri katıldılar.

Bülent Yıldız halka açık olarak yaptığı konuşmada yapılmak istenen atık tesisleri ile ilgili çeşitli sorular yöneltti. Aldıkları cevapların açık ve net olmadığını söyleyerek yöneltilen soru ve cevapları da okudu. Bilgilendirme toplantısı pazara gelen vatandaşlar tarafından da takip edilirken, kesinlikle çöp fabrikasına izin vermeyeceklerini belirttiler.

"İlimiz Körfez İlçesi Yukarı Hereke Mahallesi Mevkiinde bulunan ormana (yaklaşık 33 hektar) ait alanda yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi alanına ilişkin;

Bilindiği üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7’nci maddesi “i” bendinde “… büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek …” hükmü yer almaktadır.

Tehlikeli atık olacak mı?

Tesiste; fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozunmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatını etkilemeyen ve özellikle yüzeysel su ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan inert atıkların bertarafı sağlanacaktır.

Atık kodları nelerdir? Bizlere listeler halinde bunları verecek misiniz?

Bahse konu tesise kabul edilecek inert atıklara ilişkin atık kodları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak fizibilite raporu ile belirlenecektir.

Bertaraf yöntemleri nelerdir? Nasıl yapılacak?

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, ön işlemden geçirilecek inert atıkların düzenli depolama yöntemi bertarafı sağlanacaktır.

Depolama yöntemi nasıl olacak? Donatı nedir?

Mer-i mevzuat hükümleri doğrultusunda, ön işlemden geçirilen inert atıklar, III. Sınıf Düzenli Depolama yöntemine uygun geçirimsizlik tabakası oluşturulacak olan alanda depolanacaktır.

Tesis; idari bina, kantar, tekerlek yıkama, ön işlem tesisi, depolama alanları, sızıntı suyu toplama havuzu donatılarından oluşmaktadır.

Atık geri kazanılacaksa yöntem nedir?

İnert atıklar ön işlemden geçirilecek olup, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilecektir.

Çok tehlikeli atık var mıdır?

Hayır, tesiste tehlikesiz sınıfta yer alan atıklar depolanacaktır.

Deriyi tahriş edici, alevlenecek madde, yanıcı parlayıcı madde, ağır koku yapacak madde barındıracak mı?

Hayır, tesiste tehlikesiz sınıfta yer alan inert atıklar (fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan) depolanacaktır.

Toxit ve Alerjik madde içerecek mi?

Hayır, tesiste tehlikesiz sınıfta yer alan atıklar (fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan) depolanacaktır.

Son bertaraf işleminden sonra atık kalacak mı? Kalacaksa ne yapılacak?

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir.

Sıvı veya sıvılaşacak atık varmı? ( yeraltı sularına katılma durumu nedir?)

Hayır, tesiste inert atıklar (fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan) depolanacaktır.

Bununla birlikte; mer-i mevzuat hükümleri doğrultusunda yeraltı suyu kontrol ve izleme işlemleri de gerçekleştirilecektir.

Körfez Gazetesi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner5