banner10

BİZ BU TOKMAĞI KIRARIZ!

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde usulsüz atama ve çalışanlara yönelik mobing şikayetlerinin dikkate alınmaması ile ilgili olarak işlem başlatmayanları ifşa edeceklerini açıkladı.

BİZ BU TOKMAĞI KIRARIZ!


Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, KOÜ Uygulama ve Araştırma
Hastanesi’nde usulsüz atama ve çalışanlara yönelik mobing şikayetlerinin dikkate
alınmaması ile ilgili olarak işlem başlatmayanları ifşa edeceklerini açıkladı.
 
BASIN BÜROSU
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker açıklamasında, “ Türk Sağlık-Sen
olarak üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın hastanelerden
kolay, ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri ana prensibimizdir. Bunun
gerçekleşebilmesi içinde kurumları yönetmek için görevlendirilecek idarecilerin liyakat ve
ehliyet sahibi olması, kurumu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sevk ve idare edebilecek
ki kurumda görev yapan sağlık personeli de, hizmet vatandaşımızda alanda mutlu olsun” dedi.
AKRABAMIZI TANIMAYIZ
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, “ Sendikamız başka sendikalar gibi
idarelerin yörüngesinde olmadığı gibi göbek bağımızda yoktur. 3-5 atamaya karşılık
usulsüzlükleri görmezden gelmemizi kimse beklemesin. Biz yöneticilerin kim olduğuna
bakmayız. Bizim için temel kriter kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket eden her
idareci bizim kabulümüzdür. Usul yönünden eksik yapan akrabamızda olsa, göz yummamızı
kimse bizden beklemesin. Her idarecinin görevini Kanun, Yönetmenlik ve yönergeler ile
bellidir. Bizim görevimiz çalışanların iş barışı bozulmadan işyerlerinde huzur, için de görev
yapmaları, onun için de bizim temel prensibimiz adalet ve kanunlardır” dedi.
MARKA DEĞERİ
Çeker, “ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi adına uygun olarak
kamuoyunda bilimsel araştırmalar ile anılmasını arzu etmekteyız. Kocaeli’nin marka değeri
açısından bu çok önemlidir. Ancak son dönemlerde çalışanlara karşı yapılan usulsüz
görevlendirmeler, atamalar, adam kayırmaca, idareye yakın olan personele iltimas geçilmesi,
usulsüz uygulamalara karşı hakkını arayan personele yönelik yapılan mobingler, makama
göre adam değil de adama göre makam tahsis etme ile gündeme gelmesi kentimiz adına
üzücüdür. Kurum çalışanlarına karşı yapılan usulsüz uygulama (Mobing) nedeniyle
depresyona giren ve psikolojik tedavi görenler bulunduğu gibi yapılan
haksız ve usulsüz uygulamalar nedeniyle istifa veya sözleşmesini fesih ederek kurumdan
ayrılmalar vuku bulmaktadır. Yaşanan usulsüz uygulamalar hakkında idareye dilekçe veren
çalışanların dilekçelerindeki iddialar hakkında idare gerekli idari işlemleri başlatılmaması
usulsüz uygulamanın tavan yaptığının göstergesidir” dedi.
HÜLAGÜ VE CANTÜRK BİLİYOR
Çeker, “ Biz bu yaşanan usulsüzlükler ile ilgili olarak Rektör Sadettin Hülagü’ye ve
Başhekim Zafer Cantürk’e dosya sunduk. Her iki yönetici de dosyalar ile yakından
ilgileneceklerini gereğini yapacaklarını söylemelerine rağmen bu zamana kadar bir arpa boyu
mesafe kat etmediler. Kimse bizden çalışanların idareye iletmiş olduğumuz usulsüzlükleri
görmezden gelmemizi de sumen altı etmemizi de beklemesin. Sendika olarak sorunları
kamuoyu ile paylaşmadan idareye gereğini yapmaları için sorunları ilettik. Baktık ki, sumen
altı ediyorlar. Bundan böyle her hafta madde madde bilgi ve belgeleri kamuoyu ile usulsüz
uygulamaları paylaşacağımız gibi hukuki süreci de başlatacağız” dedi.

GİZLİ KAMERA OLAYI
Çeker, “ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde usulsüz atama ile ilgili
olarak defalarca uyarıda bulunduk, kamuoyu önünde basın açıklaması yaptık. Bakıyoruz ki,
birileri kendi adamlarını usulsüz bir şekilde korumaya devam edecek. Sadece şunu söylemek
istiyorum ki, mevkiler makamlar gelip geçicidir. Ancak önemli olan gök kubbede hoş bir seda
bırakabilmektir. Mesela hastane de gizli kamera skandalı yaşandı. O zamanki yöneticileri
uyardık. Onlar üstünü kapamaya çalıştı ve Türk Adaleti ilgili kişileri hapis cezasına mahkum
etti. Hak ihlaline sebebiyet verenler hakkında süreç devam ediyor. İdari soruşturmaları
YÖK’te sendika olarak konuyu takip etmekteyiz. Yine buradan bir kez daha usulsüz
uygulamalar yapanları uyarıyoruz, kamuyu kim zarara uğratıyor, usulsüz işlem tesisi ediyor
ise onların peşini Türk Sağlık Sen olarak bırakmayacağız.” dedi.
YÖK’E ŞİKAYET
Çeker, “Görevde yükselme ile ilgili kanun ve yönetmelikler çok açık. Bunlar açık olmasına
karşın birileri kayırmacılık yaparak liyakate göre değil adamcılığa göre atama yaptıklarını
gözlemliyoruz. Bu konuda kurumda görev yapan, doktorasını yapmış Hemşireyi Başhemşire
olarak atamayan, idarecilere anlam veremiyoruz. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim kurumları personeli
görevde ve yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği de çok açıktır. Sayıştay raporları da
bahse konu olay ile ilgili uyarılarını yaptığı halde Başhemşirelik makamına hak edeni değil de
hak etmeyeni, genel idare sınıfından kadrosu olan çalışanı hülle yolu ile atayanları, Devletin
tüyü bitmemiş yetiminin hakkını yedirenlerin peşini bırakmayacağız. Hukuki mücadelemizi
sürdüreceğiz.
PSİKOLOJİK TEDAVİ
Çeker, “ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kanunlar ve
yönetmelikler dışında çalıştırılmaya karşı duruş sergileyenlere, mobing yaparak, sindirmeye
çalıştılar. Bir çok arkadaşımız bu noktada mağdur oldu ve psikolojik tedavi görmek
durumunda kaldılar. Çalışma barışını bozanlara karşı bizde hak ve hukuku korumak adına
gerekli tüm girişimleri yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için kişilerin makamları
ve arkasında olanlar önemli değil. Çünkü kanun ve yönetmelikler bizim tek kıstasımız. Siz
gidip çalışanlara yönelik mobing yapmaya devam ederseniz, bizde her türlü hukuki girişimi
yaparız. Asla bu konuda taviz vermeyiz. Çalışanların mutlu ve huzurlu bir ortamda
çalışmaları, hizmet ettiği vatandaşlarımız açısından da çok önemlidir. Bu konuda çalışanlar
tarafından idareye yapılan müracaatı ve mobing dosyaları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma
yapmayanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve YÖK’e gerekli resmi başvurularımızı da
yapacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.
KÜFEMİZ OLMADI
Çeker, “ Yukarıda saydığımız tüm hususların takipçisi olacağımızı bilinmesini istiyoruz.
Kimse kulağının üstüne yatarak çarpıtıcı açıklamalar yaparak kafa karışıklığı yaratarak bizi
sindirebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bizim sırtımızda küfemiz hiç olmadı,
olamazda. Türkiye Kamu-Sen’e Üye Türk Sağlık Sen’in devlet ve sendikal tecrübesi
ortadadır. Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 4/B’li çalışanların
tazminatlarını kanun apaçık ortada öde derken ödemeyen hastane yönetimi daha sonra
mahkeme yoluyla tazminatları ödemesi de kamuyu zarara uğratmaktır. Tazminatların
haricinde adli yargılama ücretleri ile avukatlık ücretleri de eklenince ciddi bir bedel,
ekonomik sıkıntı içinde bulunan üniversite hastanesini daha da ekonomik dar boğaza

götürmektedir. KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi borçlarla ilgili de şeffaf
davransınlar kamuoyunda konuşulan dedikoduların önüne geçmelerini de merakla bekliyoruz
” dedi.
ŞEMAYA BAKIN GÖRÜN!
Liyakate göre atama yapılmadığını belirten Çeker, “ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma Hastanesinde sadece yöneticiler şemasına baktığınızda liyakate göre değil
adamcılığa göre atamalar yapıldığını görebilirsiniz. Bu usulsüz atamaların vekaleten
yapılması nedeniyle esasında Ek ödemelerin de yapılmadığı görebilirsiniz. Çalışanların
usulsüz talimatlarına uymayanlara karşı tokmak salladıklarını biliyoruz. Bir çok sağlık
çalışanı bu manada psikolojik tedavi de görmektedir. Biz bu tokmağı da kırmasını da biliriz.
Tokmağı elinde tutan başhekim ve diğer idarecilere dur diyecek gerçek sendika olarak bu
konuda Cumhurbaşkanlığı’na ve YÖK’e elimizdeki bilgi ve belgeleri de ileteceğimizi
belirtmek isterim” dedi.
GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMESİNLER
Başkan Çeker son olarak , “ Tabi şimdi yine geçiştirme bir açıklama ile gündemi değiştirmeye
çalışacaklar. Ancak tarih her zaman gerçekleri yazdığını unutmasınlar. Bir ata sözü derki
“İnsan ölür kalır eseri, merkep ölür kalır semeri” atasözünü de hatırlatmak isterim. Zaman
her şeyin ilacıdır. Göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçtiğine bir kez daha şahit olduk. KOÜ
bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönem yakında başlayacaktır. Rektör ve Başhekim olarak
atacaklardan çalışanların ve sendika olarak beklentimiz kurumun kanun ve yönetmenlikler
çerçevesinde yönetilmesini sağlamaları, hakkın güçlüye değil de, haklı olana teslim
edilmesini sağlamalarıdır. Atanacak olan yeni idareciler kurumu kanun ve yönetmelik
çerçevesinde yönettikleri sürece sendika olarak destek vermeye devam ederiz” diyerek
sözlerine son verdi.

BASIN BÜROSU:
TÜRK SAĞLIK SEN KOCAELİ ŞUBE

Körfez Gazetesi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner5