Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği  

Büyükşehir, tarım ve hayvancılık konusunda faaliyette bulunan kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak  

Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği   

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verileceği “Fikir Projesi” kapsamında, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan tüm kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tarımsal kalkınmaya yönelik hayata geçirdiği çok sayıda projeyle tarıma ve üreticilere destek olarak, çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticilere, tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohum, gübre, meyve fidesi, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çok sayıda destek veren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyle çiftçilere bir müjde daha veriyor. İnsan odaklı “Mutlu Şehir” sloganı ile yatırımlarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek Yönetmeliği kapsamında, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeylerinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için il genelindeki tüm kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibeli destek verecek.

 

TARIMSAL ÜRETİM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, “birlikten kuvvet doğar” ilkesiyle kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik vereceği proje ile tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet-ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzakları, ilaçları ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği sağlayacak.

 

HAYVANSAL ÜRETİM DESTEĞİ

Hayvansal üretim desteği kapsamında ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipek böcekciliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği verilecek.

 

KOOPERATİF VE BİRLİKLER “FİKİR PROJESİ” ÜRETECEK

Kocaeli’de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları Fikir Projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek. Kooperatif ve birlikler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası ile bu amaca yönelik yatırım başvuruları için ürün sertifikası olanlar, organik tarım, agro turizm, eko-turizm, konularında sunulan projeler, agro turizm, eko-turizm faaliyetlerini destekleyici özel pazarlar, fuarlar ve tanıtım günleri düzenlenmesi konulu projeler, hayvansal ve bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi ve uygun ürünlere coğrafi işaretleme için gerekli bilgi ve desteklerde bulunmak amaçlı olarak şartların idare tarafından belirlendiği protokoller kapsamında ortak hizmet projeleri, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımın yaygınlaştırılmasına ve kırsal alanda alternatif gelir kaynağı oluşturulacak konularda projeler sunabilecek.

Kooperatif ve birlikler, hibe kapsamında başvuruya uygun konuda destek almak istediği alanı net ve basit bir şekilde yazılı olarak belirterek, Fikir Projesini sunmuş olacak. Hibe desteği kapsamında sunulacak fikir projeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından Hibe Başvuru Uygunluğu ve Öncelik Sağlanacak Kriterler esas alınarak değerlendirilecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katı kadar proje belirleyecek.

 

HİBE BAŞVURU UYGUNLUĞU

Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatifler ve birliklere verilecek ve sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla 1 fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişi yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

 

BAŞVURUDA ARANAN ÖNCELİK KRİTERLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek Yönetmeliği kapsamında, hibe desteği başvurularında, kooperatif ve birlik üyelerinin genç çiftçi (41 yaşından gün almamış olmak), kadın ve engelli (yüzde 40 ve üzeri engelli raporlu) olan üyelerin toplam oranının yüzde 50’nin üzerinde olması, öncelik tanınacak kriterler arasında yer alıyor. Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu ile vergi levhası sunmaları gerekiyor. Sunulan son 3 yıllık mali bilançosunun 2 yılında vergi öncesi zarar (eksi mali bilanço) görünmemesi, üyeler arasında tarımsal üretime dair eğitim, diploma, sertifika gibi belge sahibi olunması, Bakanlık kayıt sistemine dahil olmayıp yerinde ikamet etmek suretiyle, gerek arazi sahipliği gerekse kiralama yoluyla bilfiil tarımsal faaliyete iştigal eden üreticilerle bir araya gelerek kurulan kooperatifler ve birlikler, hibe desteğinden faydalanmak isteyen tarımsal üretim yapan tüm kooperatif ve birlik üyesi çiftçilerin, Bakanlık Üretici Kayıt Sistemine 3 yıldan fazla süredir kayıtlı olması, sunulan Fikir Projesinin sürdürülebilirliği, başvuru sahibinin varsa geçmişte yürüttükleri projeler ve proje yürütmede başarıları, başvuru sahibinin son 3 yılda yararlandığı kamu destekleri, yatırım yerinin mülkiyeti kooperatif veya birliğe ya da yatırım yapılacak alanın mülkiyetinin kooperatif üyelerine ait olması ve yatırım yerinin icralı ya da davalı olmaması kriteri aranıyor.

 

BAŞVURU BELGELERİ

Destek programına başvurularda, tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve faaliyet belgesi, tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran kooperatif ve birlikler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı, adli sicil kaydı belgesi (tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için) ve tüzel kişilerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri belgeleri istenecek. Belirlenen kriterleri ve şartları taşıyan birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, projelerini, bugün itibarı ile İzmit fuar içinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne teslim edebilecek.

Körfez Gazetesi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner5